Toegankelijkheid scholen - Audioropa toegankelijkheid school

Toegankelijkheid scholen

Toegankelijkheid scholen

Toegankelijkheid scholen: niet alleen fysieke toegankelijkheid is belangrijk, zoals wanneer een student bijvoorbeeld in een roelstoel zit. Ook voor mensen met een zintuiglijke beperking zoals doven en slechthorenden dient de toegankelijkheid van scholen optimaal te zijn. Alleen op deze manier wordt inclusief onderwijs bereikt. Dit geldt sinds de ratificatie van het VN verdrag door de Eerste Kamer m.b.t. de rechten van personen met een handicap. Zo kan elke leerling onderwijs volgen. Uit eerdere jaarlijkse rapportage is gebleken dat hier meer aandacht aan besteed dient te worden.

Het bouwbesluit 2012 bevat eisen waar een schoolgebouw aan moet voldoen om maximale toegankelijkheid scholen te waarborgen. Vaak zijn schoolgebouwen eerder gebouwd en niet voorzien van de middelen om toegankelijkheid te bieden. Voor mensen met een beperking kan het dan lastig zijn om goed onderwijs te krijgen. Het College voor de Rechten van de Mens adviseert daarom de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs om termijnen te stellen waarbinnen schoolgebouwen toegankelijk moeten zijn voor leerlingen met een beperking. Bovendien zijn scholen verplicht om in individuele situaties ervoor te zorgen dat alle leerlingen onderwijs kunnen volgen. Dit op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

De toegankelijkheid scholen kan vergroot worden door het plaatsen van luidsprekersysteem met draadloze microfoon (een zogeheten soundfield systeem). Daarnaast kan soloapparatuur voor slechthorende leerlingen een goede oplossing zijn. Ook is het belangrijk dat slechthorende leerlingen het brandalarm waarnemen om zo tijdig te kunnen vluchten. Een visuele waarschuwing in de vorm van een flitslicht dat gekoppeld kan worden aan het akoestische signaal is hier een uitkomst voor.

Voordelen AUDIOropa

Toegankelijkheid scholen - voordelen
  • Alle hoorhulpmiddelen onder één dak.
  • Oplossingsgericht meedenken.
  • Ruime ervaring op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een auditieve beperking.
  • Apparatuur kan in overleg vaak op proef uitgeprobeerd worden.
  • Expert kan op locatie inschatting maken van de situatie en benodigde middelen.
  • Ook voor verhuur van apparatuur.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Gratis adviesgesprek
toegankelijkheid-scholen-cta

Soundfield systemen en solo apparatuur voor toegankelijkheid scholen

De toegankelijkheid kan vergroot worden door het plaatsen van luidsprekersysteem met draadloze microfoon (een zogeheten soundfield systeem). Daarnaast kan soloapparatuur voor slechthorende leerlingen een goede oplossing zijn. Ook is het belangrijk dat slechthorende leerlingen het brandalarm waarnemen om zo tijdig te kunnen vluchten. Een visuele waarschuwing in de vorm van een flitslicht dat gekoppeld kan worden aan het akoestische signaal is hier een uitkomst voor.

De toegankelijkheid van scholen dient zodanig te zijn dat kinderen met een lichamelijke of zintuiglijke functiebeperking niet worden buitengesloten. Dat betekent dat de inrichting van de school en de voorzieningen daarin zodanig horen te zijn dat slechthorende leerlingen niet in een uitzonderingspositie worden geplaatst. Er zijn vele technische hulpmiddelen voor kinderen met een auditieve stoornis die het gehoor kan versterken en verbeteren op school. Audioropa is hierin gespecialiseerd en kan bijdragen aan een juiste leeromgeving voor iedereen met een auditieve stoornis.

toegankelijkheid scholen - meer info

Akoestiek en omgevingslawaai in scholen

De akoestiek in klaslokalen is niet altijd even gunstig en veelal is er ook aardig wat omgevingslawaai: kinderen praten even onderling of zelfs door elkaar heen, schuiven met hun stoelen of pakken spullen. Daarnaast maken veel kinderen tijdens hun schooltijd perioden door met een middenoorontsteking en zijn daardoor gedurende enkele weken of maanden slechter horend.
Natuurlijk zijn er ook kinderen die permanent slechthorend en hoortoesteldragend zijn. Juist voor slechthorende kinderen is een omgeving met achtergrondlawaai of een matige akoestiek extra storend voor het verstaan van spraak.

Om de aangeboden informatie goed te kunnen verwerken en onthouden, is het essentieel dat de leerkracht goed wordt verstaan. Wanneer informatie niet goed wordt verstaan, moeten de hersenen extra hun best doen om de onvolledige informatie compleet te maken. Ook moet telkens de context waarin iets wordt gezegd worden bepaald. Dit vergt extra hersencapaciteit waardoor het onthouden van de lesstof minder goed verloopt. Dit leidt ook tot vermoeidheid bij kinderen, wat op zijn beurt weer een negatief effect heeft op het concentratieniveau.

onze projecten voor toegankelijkheid scholen

toegankelijkheid-scholen-landal

Landal Greenparks – Bungalow voor slechthorende

De bungalow voor slechthorenden is dé vakantiewoning voor gasten met een gehoorbeperking en vindt u op Landal Rabbit Hill.

toegankelijkheid-scholen-pleinbioscoop

Pleinbioscoop

PLEINBIOSCOOP is het grootste openlucht bioscoop evenement van Europa en wordt jaarlijks gehouden op het Museumpark te Rotterdam.

Goed horen essentieel voor goede leerprestaties

Het goed kunnen horen van de leerkracht is essentieel voor goede leerprestaties. Uit onderzoek is gebleken dat slechte akoestische omstandigheden nadelig zijn voor de leerprestaties van zowel goedhorende kinderen als kinderen met aandachts- en leerproblemen.

Een zogeheten soundfield systeem helpt kinderen de leerkracht beter te verstaan. Het stemgeluid van de leerkracht wordt via een draadloze microfoon naar een luidsprekersysteem gestuurd die dit versterkt weergeeft in het lokaal. Hiermee zijn niet alleen (tijdelijk) slechthorende leerlingen geholpen, maar ook leerlingen met taalachterstand of concentratieproblemen. Ook voorkomt het stemklachten bij de docent.

toegankelijkheid-scholen-veiligheid

Toegankelijkheid scholen en veiligheid

Voor slechthorende kinderen met een hoortoestel wordt vaak ook soloapparatuur ingezet. Wij zorgen voor een doeltreffende aanpassing waardoor leerlingen weer goed mee kunnen doen. Dit doen wij binnen een redelijke termijn zodat u zo min mogelijk last ervaart.

Bij het verbeteren van de toegankelijkheid scholen zijn maatregelen voor het brandalarm ook zeer belangrijk. In scholen is het namelijk voor iedereen essentieel dat een brandalarm opgemerkt wordt. Wanneer er alleen sprake is van een akoestisch waarschuwingssignaal zullen ernstig slechthorende kinderen dit niet horen. Om ook slechthorende en dove leerlingen te attenderen op het brandalarm is er een koppeling te maken tussen het alarmsysteem en een flitslicht. Dit alles draagt weer bij aan het verbeteren van de toegankelijkheid scholen.

hoorhulpmiddelen toegankelijkheid scholen

toegankelijkheid-scholen-juno

Juno Frontrow Tower (met leerkrachtmicrofoon)

Voor moeiteloos spreken en verstaan op scholen en colleges is het Juno product van Frontrow het ideale systeem voor elk klas lokaal! Het is namelijk een stemversterker. Met het Juno soundfield systeem van Frontrow zijn diverse doelen te bereiken die de leerkracht ontlast en de schoolprestVoor moeiteloos spreken en verstaan op scholen en colleges is het Juno product van Frontrow het ideale systeem voor elk klas lokaal! Met het Juno soundfield systeem van Frontrow zijn diverse doelen te bereiken die de leerkracht ontlast en de schoolprestaties sterk verbeterd. – Maakt het spreken in een klas minder vermoeiend. – Spaart de stem van de leerkracht – Toename van spraakverstaanbaarheid in de klas – Verhoogt de aandacht van de leerlingen – Brengt meer rust in de klas – Verbeterd de schoolprestaties – PC en digibord zijn eenvoudig te koppelen. – Eenvoudige koppeling van solo-systemen voor slechthorende kinderen.

toegankelijkheid-scholen-8030306-smal

Audiocommunicatie

Xepton is het nieuwe duplex communicatiesysteem gebaseerd op de 2,4GHz zendtechniek. Het voordeel van 2,4GHz zendtechniek is dat de overdracht gecodeerd is en niet gevoelig voor storingen van andere systemen waardoor er meerdere systemen gelijktijdig gebruikt kunnen worden. De Xepton TRX-1 is een zender/ontvanger wat het mogelijk maakt om gelijktijdig te zenden en te ontvangen. Tevens beschikt de TRX-1 over microfoon en microfoonheadset 3,5mm aansluitingen. De set bestaat daarnaast uit: softcase, oplaadbare Li-Ion accu, HSB-01 headset, oplaadkabel en draagriem.

toegankelijkheid-scholen-microfoon-wit-smal

LA-90 Set (mobiele balie-ringleiding met versterkte hoorn)

Met de LA-90 kunt u zich beter verstaanbaar maken voor slechthorenden. Deze mobiele ringleiding met ingebouwde inductielus met een bereik van circa 1m zorgt voor een gegarandeerde verbinding met het hoortoestel in de T-stand. Ideaal voor aan tafel, aan een balie of op het werk. De LA-90 beschikt over een ingebouwde microfoon om toegankelijkheid scholen te verbeteren. Hij wordt geleverd met een verwisselbaar front in rood, blauw en geel voor toegankelijkheid scholen.