Toegankelijkheid

Toegankelijkheid in een gebouw betekent dat mensen met een lichamelijke, mentale of zintuigelijke functiebeperking niet worden buitengesloten. Dit houdt in dat een gebouw vanaf de straat goed toegankelijk moet zijn, maar ook dat de inrichting van het gebouw en de voorzieningen daarin zodanig zijn dat mensen met een functiebeperking niet in een uitzonderingspositie worden geplaatst. Een goede toegankelijkheid zorgt ervoor dat bedrijven en gebouwen voor iedereen beter te gebruiken zijn. De toegankelijkheid is daarmee een kwaliteitsaspect van het gebouw. Een product of dienst moet bruikbaar zijn voor iedereen, inclusief personen met een functiebeperking. Bij nieuwbouw wordt ervan uitgegaan dat het niet meer noodzakelijk is achteraf speciale voorzieningen voor gehandicapten te treffen. Gebruiksruimten dienen voldoende bruikbaar te zijn voor iedere bezoeker. Bij het ontwerpen van een nieuw gebouw zou al rekening gehouden moeten worden met de toegankelijkheid ervan. In nieuwbouw vormt dat een minder groot probleem, omdat daar al bij de bouw van het gebouw rekening gehouden kan worden met de toegankelijkheid. Dan valt te denken aan de aanleg van een ringleiding, deurbel met flitslicht, alarmering en het installeren van een intercom bij de voordeur of de parkeergarage. In bestaande gebouwen is het toegankelijker maken van het gebouw wat lastiger, maar achteraf kunnen er altijd nog aanpassingen gedaan worden om de toegankelijkheid te verbeteren. Het installeren van een ringleiding is bijvoorbeeld prima te doen in reeds bestaande gebouwen.

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VAAK SLECHT VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN

toegankelijkheid - gemeentehuis
Gemeentehuis
  toegankelijkheid - openbare gebouwen
(Openbare) gebouwen
  toegankelijkheid - scholen
School
 
Doven en slechthorenden lopen vaak al bij de ingang van een gebouw tegen de eerste hindernissen aan. Voor deze doelgroep kan een gebouw namelijk niet toegankelijk zijn, hoewel het gebouw voor anderen van buitenaf prima toegankelijk lijkt. Binnenkomst De slechte toegankelijkheid begint al bij de intercom aan de deur of de paal van de parkeergarage. Na het indrukken van de knop is het onduidelijk of er überhaupt contact is. Ook is het door een gebrek aan visuele signalen onduidelijk wanneer de ‘spreektijd’ aanvangt. Daar moet een zwaar slechthorende of dove naar gissen. Vaak ontbreken er alternatieven zoals een beeldscherm of een contactmogelijkheid zoals via WhatsApp. Receptie, balie of loket Wanneer de eerste drempel overwonnen is, volgt vaak de volgende drempel: communicatie aan de receptie, balie of loket. Hier ontbreken vaak voorzieningen om de toegankelijkheid voor slechthorenden te verbeteren, zoals een balie-ringleidingversterker. Bruikbaarheid De bruikbaarheid van het gebouw voor de bezoeker is belangrijk als er gesproken wordt over de toegankelijkheid van gebouwen. Deze bruikbaarheid laat nog met regelmaat te wensen over. Zo zijn veel zalen in gebouwen nog niet voorzien van een zogeheten ringleiding of een zender met headsets om zo het gesproken woord of de muziek goed hoorbaar te maken voor slechthorenden. Waarschuwings- en alarmsignalen Toegankelijkheid van gebouwen houdt ook in dat waarschuwings- en alarmsignalen hoorbaar zijn. Dat houdt op het gebied van veiligheid vaak in dat er nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn voor een betere toegankelijkheid. Zo zullen doven en zwaar slechthorenden in een openbaar gebouw of hotel een alarmsysteem niet horen. In wachtruimtes van ziekenhuizen of gemeentehuizen is het vaak onduidelijk voor een slechthorende of dove wanneer hij of zij aan de beurt is. Zoals u ziet zijn er veel situaties waarin rekening gehouden dient te worden met de toegankelijkheid van een gebouw. Vaak zijn er goede alternatieve oplossingen voor om zo de toegankelijkheid te verbeteren.

1,5 meter samenleving

Na de persconferentie op 6 mei is duidelijk naar voren gekomen dat, naast de medische bescherming, ook het particuliere gebruik van mondkapjes steeds meer een rol zal gaan spelen in de nieuwe “1,5 meter samenleving” Voor de communicatie met doven en slechthorenden is het verstaan van spraak al moeilijk genoeg.Zoals we bij de gebarentolk Irma Sluis tijdens de persconferenties op TV kunnen zien, zijn spraakafzien en gelaatsuitdrukkingen van groot belang. Dit wordt door gebruik van mondkapjes dan ook enorm belemmerd. In openbare gelegenheden wordt daarnaast veel gebruik gemaakt van spatschermen en werken baliemedewerkers vaak van achter een glazen loket! Veel doven en slechthorenden komen dan ook voor een grote uitdaging te staan en zelfs mensen met een redelijk gehoor hebben soms al moeite met de verstaanbaarheid! Ook nu zal AudioROPA alles in het werk stellen mee te denken in mogelijke oplossingen en samenwerkingen. Uiteindelijk is juist nu de communicatie een verantwoordelijkheid voor de hele maatschappij! Communicatie hulpmiddelen 1,5 meter samenleving Bedrijven, instellingen, organisaties en overheid zullen in de nieuwe “1,5 meter economie” meer verantwoordelijkheid moeten nemen om de verstaanbaarheid te kunnen verbeteren. Wij hebben 4 producten uitgelicht die hierbij een rol kunnen vervullen. Niet alleen voor slechthorenden, maar ook voor mensen met een redelijk gehoor! Vraag uw audicien naar de mogelijkheden!

Referentie producten

toegankelijkheid

Proton spraakversterker

Maak u als zorgverleners beter verstaanbaar!
 • Draadloos microfoon met speaker systeem
 • Hygiënisch inzetbaar
 • Makkelijk mee te nemen
toegankelijkheid

CM 2.4 communicatie systeem

Wilt u uw gesprekspartner beter kunnen verstaan waar u ook bent?
 • Draadloze microfoon met draadloze ontvanger
 • Makkelijk te bedienen
 • Keuze uit gebruik met oortelefoontjes of hals-ringleiding in combinatie met een hoortoestel
toegankelijkheid

LA-90 Versterker

Wilt u als organisatie verstaanbaar zijn voor slechthorenden?
 • Balie-ringleiding
 • Beschermt de privacy
 • Met balie microfoon, ingebouwde ringleiding en versterkte telefoonhoorn
toegankelijkheid

Crescendo Hoorversterker

Wilt u eenvoudig uw bezoek kunnen verstaan?
 • Eenvoudig bedienbare hoorversterker
 • Voorzien van microfoon en kinbeugel hoofdtelefoon

ONBEPERKT MEEDOEN

Mensen met een beperking hebben het soms al lastig genoeg. Hun psychische, lichamelijke of verstandelijk beperking zorgt ervoor dat ze regelmatig tegen obstakels aan lopen. De overheid doet al veel om deze mensen mee te laten doen in de samenleving en hun drempels hier zo veel mogelijk weg te halen. De overheid heeft de campagne ‘onbeperkt meedoen’ in het leven geroepen om op verschillende terreinen betekenisvolle stappen te zetten. Het gaat hier onder andere om:
 • Het vergroten van de toegankelijkheid voor websites en apps.
 • Het toegankelijk maken van alle stemlokalen voor kiezers met een lichamelijke beperking.
 • Het ontwikkelen van een richtlijn voor toegankelijkheid bouwen en verbouwen. Zodat mensen weten wanneer een gebouw goed toegankelijk is.
 • Het verbeteren van de ondersteuning voor leerlingen en studenten.
 • Het toegankelijk maken van bus- en tramhaltes en treinstations.
Aan de hand van deze maatregelen wil de overheid zorgen dat ook mensen met een beperking onbeperkt mee kunnen doen.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een gratis adviesgesprek aan!
Gratis adviesgesprek
toegankelijkheid