Hoorexpert ontzorgt! Toegankelijkheid - Logo Hoorexpert

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid is sinds de ratificatie van het VN verdrag over de rechten van mensen met een beperking, vanaf 1 januari 2017, nog belangrijker geworden in alle openbare gebouwen en bedrijven. Overheden en ondernemers hebben door dit verdrag de verplichting om door middel van aanpassingen de toegankelijkheid van hun gebouw te verbeteren voor mensen met een beperking. Ook doven en slechthorenden behoren tot deze categorie en bij veel bedrijven valt er op het gebied van toegankelijkheid voor doven en slechthorenden nog veel te verbeteren. Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en ontdek hoe Audioropa de toegankelijkheid van uw bedrijf kan verbeteren!
“De Staten die Partij zijn verplichten zich te waarborgen en bevorderen dat alle personen met een handicap zonder enige vorm van discriminatie op grond van hun handicap ten volle alle mensenrechten en fundamentele vrijheden kunnen uitoefenen.“ – Artikel 4, VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking.
Toegankelijkheid - Telefoon

Wat is toeganklijkheid?

Toegankelijkheid in een gebouw betekent dat mensen met een lichamelijke, mentale of zintuigelijke functiebeperking niet worden buitengesloten. Dit houdt in dat een gebouw vanaf de straat goed toegankelijk moet zijn, maar ook dat de inrichting van het gebouw en de voorzieningen daarin zodanig zijn dat mensen met een functiebeperking niet in een uitzonderingspositie worden geplaatst. Een goede toegankelijkheid zorgt ervoor dat bedrijven en gebouwen voor iedereen beter te gebruiken zijn. De toegankelijkheid is daarmee een kwaliteitsaspect van het gebouw. Een product of dienst moet bruikbaar zijn voor iedereen, inclusief personen met een functiebeperking. Bij nieuwbouw wordt ervan uitgegaan dat het niet meer noodzakelijk is achteraf speciale voorzieningen voor gehandicapten te treffen. Gebruiksruimten dienen voldoende bruikbaar te zijn voor iedere bezoeker. Bij het ontwerpen van een nieuw gebouw zou al rekening gehouden moeten worden met de toegankelijkheid ervan. In nieuwbouw vormt dat een minder groot probleem, omdat daar al bij de bouw van het gebouw rekening gehouden kan worden met de toegankelijkheid. Dan valt te denken aan de aanleg van een ringleiding, deurbel met flitslicht, alarmering en het installeren van een intercom bij de voordeur of de parkeergarage. In bestaande gebouwen is het toegankelijker maken van het gebouw wat lastiger, maar achteraf kunnen er altijd nog aanpassingen gedaan worden om de toegankelijkheid te verbeteren. Het installeren van een ringleiding is bijvoorbeeld prima te doen in reeds bestaande gebouwen.
Toegankelijkheid - Toegankelijkheid gebouwen
(Openbare) gebouwen
 

Toegankelijkheid van gebouwen vaak slecht voor doven en slechthorenden

Doven en slechthorenden lopen vaak al bij de ingang van een gebouw tegen de eerste hindernissen aan. Voor deze doelgroep kan een gebouw namelijk niet toegankelijk zijn, hoewel het gebouw voor anderen van buitenaf prima toegankelijk lijkt. De slechte toegankelijkheid begint al bij de intercom aan de deur of de paal van de parkeergarage. Na het indrukken van de knop is het onduidelijk of er überhaupt contact is. Ook is het door een gebrek aan visuele signalen onduidelijk wanneer de ‘spreektijd’ aanvangt. Daar moet een zwaar slechthorende of dove naar gissen. Vaak ontbreken er alternatieven zoals een beeldscherm of een contactmogelijkheid zoals via WhatsApp. Wanneer de eerste drempel overwonnen is, volgt vaak de volgende drempel: communicatie aan de receptie, balie of loket. Hier ontbreken vaak voorzieningen om de toegankelijkheid voor slechthorenden te verbeteren, zoals een balie-ringleidingversterker. Ook de bruikbaarheid van het gebouw voor de bezoeker is belangrijk als er gesproken wordt over de toegankelijkheid van gebouwen. Deze bruikbaarheid laat nog met regelmaat te wensen over. Zo zijn veel zalen in gebouwen nog niet voorzien van een zogeheten ringleiding of een zender met headsets om zo het gesproken woord of de muziek goed hoorbaar te maken voor slechthorenden. Toegankelijkheid van gebouwen houdt ook in dat waarschuwings- en alarmsignalen hoorbaar zijn. Dat houdt op het gebied van veiligheid vaak in dat er nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn voor een betere toegankelijkheid. Zo zullen doven en zwaar slechthorenden in een openbaar gebouw of hotel een alarmsysteem niet horen. In wachtruimtes van ziekenhuizen of gemeentehuizen is het vaak onduidelijk voor een slechthorende of dove wanneer hij of zij aan de beurt is. Zoals u ziet zijn er veel situaties waarin rekening gehouden dient te worden met de toegankelijkheid van een gebouw. Vaak zijn er goede alternatieve oplossingen voor om zo de toegankelijkheid te verbeteren.
Toegankelijkheid - Toegankelijkheid Gemeentehuis
Gemeentehuis
 

Hoe kan Audioropa helpen?

Aangezien vanaf 1 januari 2017 alle openbare gebouwen en bedrijven de toegankelijkheid voor mensen met een beperking tot een bepaald niveau moeten verbeteren, is er voor veel bedrijven nog veel te veranderen. Audioropa beschikt over de nodige ervaring met de toegankelijkheid verbeteren van gebouwen, gemeentehuizen en scholen. Audioropa is een onderdeel van Hoorexpert, dat al 30 jaar actief is in het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen en binnen de hoorhulpmiddelenbranche. Bekijk nu de catalogus van dé toegankelijkheidsspecialist of neem contact met ons op om een gratis adviesgesprek aan te vragen. Hierin kunnen wij laten zien wat de mogelijkheden binnen uw gebouw zijn, qua toegankelijkheid.

Onbeperkt meedoen

Mensen met een beperking hebben het soms al lastig genoeg. Hun psychische, lichamelijke of verstandelijk beperking zorgt ervoor dat ze regelmatig tegen obstakels aan lopen. De overheid doet al veel om deze mensen mee te laten doen in de samenleving en hun drempels hier zo veel mogelijk weg te halen. De overheid heeft de campagne ‘onbeperkt meedoen’ in het leven geroepen om op verschillende terreinen betekenisvolle stappen te zetten. Het gaat hier onder andere om:
  • Het vergroten van de toegankelijkheid voor websites en apps.
  • Het toegankelijk maken van alle stemlokalen voor kiezers met een lichamelijke beperking.
  • Het ontwikkelen van een richtlijn voor toegankelijkheid bouwen en verbouwen. Zodat mensen weten wanneer een gebouw goed toegankelijk is.
  • Het verbeteren van de ondersteuning voor leerlingen en studenten.
  • Het toegankelijk maken van bus- en tramhaltes en treinstations.
Aan de hand van deze maatregelen wil de overheid zorgen dat ook mensen met een beperking onbeperkt mee kunnen doen.
Toegankelijkheid - Toegankelijkheid school
School
 

hoorhulpmiddelen toegankelijkheid

Toegankelijkheid - LA-90

LA-90 Set (mobiele balie-ringleiding met versterkte hoorn)

Met de LA-90 kunt u zich beter verstaanbaar maken voor slechthorenden. Deze mobiele ringleiding met ingebouwde inductielus met een bereik van circa 1m zorgt voor een gegarandeerde verbinding met het hoortoestel in de T-stand. Ideaal voor aan tafel, aan een balie of op het werk. De LA-90 beschikt over een ingebouwde microfoon en wordt geleverd met een verwisselbare front in rood, blauw en geel.
Toegankelijkheid - Proloop DCC plus

ProLoop DCC plus (600 m2)

De PROLOOP DCCplus is ontworpen om ruimtes van max. 600 vierkante meter van ringleidingsignalen te voorzien en is de ideale oplossing voor grote (feest)zalen en vergaderruimtes. Elke van beide XLR-ingangen kan als LINE- (symmetrisch) of als microfooningang (asymmetrisch) geconfigureerd worden. Het apparaat stelt een uitgangsvermogen van max. 10 A RMS beschikbaar en garandeert een zekere geluidsoverdracht. Daarbij garandeert de Automatic Gain Control een goede geluidsweergave bij constante veldsterkte en een hoge stabiliteit.
Toegankelijkheid - SPL koffer

Audiocommunicatie

Xepton is het nieuwe duplex communicatiesysteem gebaseerd op de 2,4GHz zendtechniek. Het voordeel van 2,4GHz zendtechniek is dat de overdracht gecodeerd is en niet gevoelig voor storingen van andere systemen waardoor er meerdere systemen gelijktijdig gebruikt kunnen worden. De Xepton TRX-1 is een zender/ontvanger wat het mogelijk maakt om gelijktijdig te zenden en te ontvangen. Tevens beschikt de TRX-1 over microfoon en microfoonheadset 3,5mm aansluitingen. De set bestaat daarnaast uit: softcase, oplaadbare Li-Ion accu, HSB-01 headset, oplaadkabel en draagriem.
Toegankelijkheid - Juno Frontrow

Juno Frontrow Tower (met leerkrachtmicrofoon)

Voor moeiteloos spreken en verstaan op scholen en colleges is het Juno product van Frontrow het ideale systeem voor elk klas lokaal! Met het Juno soundfield systeem van Frontrow zijn diverse doelen te bereiken die de leerkracht ontlast en de schoolprestaties sterk verbeterd. Deze stemversterker maakt het spreken in een klas minder vermoeiend, spaart de stem van de leerkracht en geeft een toename van spraakverstaanbaarheid in de klas. Echter verhoogt het ook de aandacht van de leerlingen, brengt het meer rust in de klas en verbeterd het de schoolprestaties. Tot slot zijn de PC en digibord eenvoudig te koppelen en is er een eenvoudige koppeling van solo-systemen voor slechthorende kinderen.

contact

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? vraag nu een gratis adviesgesprek aan!

onze projecten

Toegankelijkheid - Toegankelijkheid Landal

Landal Greenparks – Bungalow voor slechthorende

De bungalow voor slechthorenden is dé vakantiewoning voor gasten met een gehoorbeperking en vindt u op Landal Rabbit Hill.
Toegankelijkheid - Toegankelijkheid Pleinbioscoop

Pleinbioscoop

PLEINBIOSCOOP is het grootste openlucht bioscoop evenement van Europa en wordt jaarlijks gehouden op het Museumpark te Rotterdam.