Behoort tot de groep: Stemversterker - Logo Hoorexpert

Soundfield Stemversterker

De stemversterker is een FrontRow Soundfield Audiosysteem waarmee het stemgeluid van de leerkracht in het klaslokaal wordt versterkt. Het geluid van de stem van de leerkracht wordt via een draadloze microfoon naar een luidsprekersysteem gestuurd die dit versterkt weergeeft in het lokaal. Deze stemversterker zorgt ervoor dat de stem van de leerkracht veel duidelijker hoorbaar is in de klas. Dit komt omdat het geluid door het audiosysteem gelijkmatig over de ruimte wordt verdeeld en het achtergrondlawaai in de klas veel minder storend is.

Stemversterker - Soundfield large

Juno FrontRow Tower met leerkracht microfoon

Voor moeiteloos spreken en verstaan op scholen en colleges is het Juno product van FrontRow het ideale systeem voor elk klas lokaal!

Juno FrontRow Leerling microfoon

Leerling microfoon. Juno systemen zijn uit te breiden tot maximaal 5 microfoons.

Juno FrontRow extra luidspreker

Met een extra speaker binnen uw FrontRow Juno systeem, vergroot u bij grotere lokalen niet allen het geluidsveld, maar ook, met de ingbouwde infraroodontvanger, de reikwijdte van uw leerkracht- en leerling microfoons.

Stemversterker in het onderwijs heeft meerdere voordelen

Een stemversterker in een klaslokaal plaatsen heeft meerdere voordelen. Allereerst kunnen alle leerlingen in de klas de leerkracht goed horen of ze nu vooraan of achteraan zitten. Doordat het vervolgens minder inspanning kost om te luisteren, neemt de concentratie van de leerlingen toe en wordt er ook meer onthouden. Omdat het stemgeluid van de leerkracht veel ‘schoner’ bij de leerlingen aankomt, hoeven de hersenen immers minder capaciteit te gebruiken om ontbrekende informatie in de spraak aan te vullen. Hierdoor zijn leerlingen ook minder snel moe, wat ook weer de concentratie en het leervermogen ten goede komt. Ook kinderen met aandachts- en leerproblemen doen zo hun voordeel met de toepassing van een stemversterker in de klas en het bevordert de toegankelijkheid van een school.

Kinderen met een (tijdelijk) gehoorverlies horen beter door gebruik stemversterker

Veel kinderen maken gedurende hun schooltijd perioden mee met een verminderd gehoor. In de meeste gevallen komt dit door een middenoorontsteking. Naast kinderen met tijdelijk gehoorverlies zijn er ook kinderen met permanent gehoorverlies. Voor slechthorende kinderen is een matige akoestiek of een omgeving met omgevingslawaai extra storend. Een stemversterker zoals het FrontRow Soundfield Audiosysteem helpt ook deze (tijdelijk) minder goed horende kinderen de leerkracht goed te verstaan en zich beter te concentreren.

Stem leerkracht ontzien door stemversterker

Docenten zijn in hun beroepsuitoefening afhankelijk van hun stem. Of het nu is bij het overdragen van informatie, het leiden van groepsgesprekken of het orde houden, de stem is het belangrijkste gereedschap voor leerkrachten. In het onderwijs zijn stemproblemen één van de meest voorkomende beroepsziekten. Veel docenten geven met regelmaat aan last te hebben van stemmoeheid, keelpijn en heesheid. Soms raken docenten hun stem helemaal kwijt. De spraakversterker dient dit te voorkomen en mensen met een verzwakt stemvolume te helpen hierbij.
Door het toepassen van een stemversterker wordt ook de stem van de leerkracht aanzienlijk minder belast, waarmee stemklachten en ziekteverzuim worden voorkomen. Ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van andere sprekers. Maakt de school vaak gebruik van grotere ruimten voor bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten of (in)formele presentaties, bekijk dan de mogelijkheden voor het aanleggen van een ringleiding.

Een stemversterker heeft dus voordelen voor goedhorende leerlingen, goedhorende leerlingen met concentratie- en aandachtsproblemen, minder goed horende leerlingen én voor de stem van de docent. Overweeg daarom ook in klaslokalen het gebruik van een stemversterker.