Ringleidingversterker

Ringleidingversterker

Een ringleidingversterker is een stroomsturende versterker die een audiosignaal omzet in een magnetisch signaal. Dit magnetische signaal kan op zijn beurt door een luisterspoel in een hoortoestel, cochleair implantaat of inductie-hoofdtelefoon worden opgevangen en weer worden omgezet in een hoorbaar signaal. Bij een hoortoestel of inductiehoofdtelefoon wordt het signaal via de luidsprekertjes vervolgens naar de oren overgedragen. Een ringleidingversterker kan zowel in de huissituatie worden gebruikt als in grotere zalen zoals in een theater, schouwburg, congrescentrum of concertzaal.

Input en Output

Op de ringleiding versterker wordt een draad aangesloten die in een lus (ring) wordt neergelegd en zo een gesloten systeem vormt. Deze zogeheten inductielus is de output van de ringleidingversterker. Als input voor de ringleidingversterker wordt in de thuissituatie veelal de tv of audioinstallatie gebruikt. Bij professioneel gebruik in zalen wordt op de ringleidingversterker het audiosignaal van mengversterker aangesloten of dat van een microfoon.

Type ringleidingversterker afhankelijk van toepassing

Omdat de inductielus in zalen over het algemeen een flink stuk groter is dan in de thuissituatie wordt in zalen zwaardere ringleidingversterkers gebruikt om zo een voldoende grote veldsterkte te genereren. Ook is de toegepaste draaddikte afhankelijk van het te creëren magnetische veld.
Een ringleidingversterker beschikt over een AGC (Automatic Gain Control) die de veldsterkte automatisch regelt, een actieve hoge toonregeling om te compenseren voor zogeheten ‘metal loss’, wat zich kan voordoen bij het aanleggen van de lus onder beton. Daarnaast heeft een ringleidingversterker een beveiliging tegen overbelasting. Een ringleidingversterker beschikt verder over de nodige ingangen.
Soms bestaat de wens om meerdere ringleidingen (lussen) in dezelfde zaal aan te leggen. Dan wordt er gekozen voor een ringleidingversterker met zogeheten Low Overspill techniek.
Bij de aanleg van een ringleiding in zalen moet worden voldaan aan specifieke normen (IEC 60118-4: 2006).

Ringleidingversterker vergroot toegankelijkheid

Door het inzetten van een ringleidingversterker wordt de toegankelijkheid van gebouwen vergroot en zijn slechthorenden met een hoortoestel of cochleair implantaat (CI) in staat met hun eigen toestel het audiosignaal van de voorstelling of lezing te volgen. Slechthorenden die nog geen hoortoestel hebben, kunnen met een zogeheten inductie-hoofdtelefoon gebruik maken van een ringleiding.

Voordelen toepassing ringleidingversterker

Doordat het audiosignaal direct bij de toestellen of hoofdtelefoon van de slechthorende komt en zich dus niet door de ruimte hoeft te verplaatsen, kan het audiosignaal ook niet verstoord worden door omgevingsfactoren. Ook kan het niet door nagalm in de ruimte verslechteren. De overdracht van het systeem is hierdoor immuun voor de akoestiek.
Voor slechthorenden is het van elkaar onderscheiden van geluiden meestal een groot probleem. Het oor is niet alleen ongevoeliger geworden voor geluid ook het discrimineren van geluiden wordt moeilijker. Hierdoor is achtergrondlawaai, geroezemoes en galm voor slechthorenden veel storender dan voor goedhorenden. Ondanks dat slechthorenden hoortoestellen of een CI dragen, blijft het in grote ruimtes en in geroezemoes het lastig om goed te verstaan en de zachtere passages uit spraak en muziek te volgen.
Wanneer er een ringleiding is aangelegd wordt dit in zalen en openbare gebouwen aangegeven met een bordje met de tekst ‘Ringleiding aanwezig’. Hiermee is het voor slechthorenden duidelijk dat er aandacht besteed is aan de toegankelijkheid van het gebouw voor hen. De aanwezigheid van een ringleiding zal ook zorgen voor extra publiek.
Alle bezoekers die zich binnen de lus bevinden kunnen gebruik maken van de ringleiding. Het maximum aantal gebruikers wordt bepaald door het aantal zit- of staanplaatsen binnen de lus. Voordeel voor de hoortoestelgebruiker is dat hij of zij discreet gebruik kan maken van de ringleiding met zijn eigen apparatuur.
Omdat een ringleiding universeel toepasbaar is voor zowel slechthorenden met hoortoestel, cochleair implantaat als voor slechthorenden die wensen gebruik te maken van een hoofdtelefoon, is de investering in een ringleidingversterker economisch gezien gunstig. Ook wordt verwacht dat ringleidingsystemen nog een flinke tijd gangbaar zullen blijven.

De aanleg van een ringleiding en het uittesten ervan kan het beste door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd worden. Zij beschikken over de benodigde software om berekeningen voor ringleidingsysteem uit te voeren. Audioropa adviseert u graag.

contact

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?
vraag nu een gratis adviesgesprek aan!

Software voor het inmeten van ringleidingen

  • Vooraf de garantie dat het voldoet aan alle normen.
  • Achteraf rapportage functie over de werking.

Loop Designer

mac-screen

onze projecten

toegankelijkheid Landal - Audioropa toegankelijkheid

Landal Greenparks – Bungalow voor slechthorende

De bungalow voor slechthorenden is dé vakantiewoning voor gasten met een gehoorbeperking en vindt u op Landal Rabbit Hill.

toegankelijkheid Pleinbioscoop - Audioropa toegankelijkheid

Pleinbioscoop

PLEINBIOSCOOP is het grootste openlucht bioscoop evenement van Europa en wordt jaarlijks gehouden op het Museumpark te Rotterdam.