Ringleiding aanleggen thuis en in zalen

Ringleiding aanleggen thuis en in zalen

Het aanleggen van een ringleiding in grote zalen zoals een schouwburg, kerk, collegezaal, congres- of concertzaal vergt de nodige expertise. Door het gebruik van een ringleiding is een slechthorende in staat geluiden van een televisie, radio of sprekers te horen, zonder dat zij last hebben van storende omgevingsgeluiden. Een professioneel aangelegde ringleiding moet voldoen aan bepaalde normen (IEC 60118-4: 2006). Ook dient de veldsterkte voldoende groot te zijn en van te voren moet worden nagegaan of een installatie mogelijk is. Dit wordt bepaald aan de hand van veldsterktemetingen. Ook is het goed om de apparatuur zoals het soort microfoons dat wordt gebruikt, af te stemmen op de ringleiding.

Over het algemeen is een ringleiding goed te integreren in het bestaande audiosysteem.
Door het aanleggen zo’n systeem wordt de toegankelijkheid van een (openbaar) gebouw vergroot en zijn slechthorenden met een hoortoestel of cochleair implantaat (CI) in staat met hun eigen toestel het audiosignaal van de voorstelling of lezing te volgen. Slechthorenden die nog geen hoortoestel hebben, kunnen met een zogeheten inductie-hoofdtelefoon gebruik maken van een ringleiding.
Het thuis aanleggen, is over het algemeen makkelijker te realiseren, maar ook daar is het goed om na te gaan of er geen stoorsignalen aanwezig zijn. Ook kan het zijn dat bij de buren er reeds een ringleiding ligt.

Hoe werkt een ringleiding?

Een ringleiding bestaat uit een ringleidingversterker en een draad aangebracht in een lusvorm. De draad wordt in de vloer, in de wand, of achter het plafond of plint aangebracht. Deze plekken zorgen ervoor dat de ringleiding niet zichtbaar is. Op de ringleidingversterker wordt een audiosignaal aangesloten dat vervolgens in de lus in een stroom wordt omgezet. Hierdoor ontstaat een magnetisch veld. De wisselingen in dit magnetische veld wordt door de luisterspoel in het hoortoestel opgevangen en vervolgens weer omgezet in een hoorbaar audiosignaal wat via het luidsprekertje van het hoortoestel naar het oor wordt gestuurd. Hoortoestellen en cochleair implantaten beschikken meestal over een zogeheten T-stand. T staat voor telecoil. In het Nederlands spreekt men over een luisterspoel.De ringleiding geeft extra ondersteuning bij het luisteren naar één specifieke geluidsbron, zoals radio, televisie of een microfoon.

Ringleiding aanleggen: zelf of laten doen?

Soms besluiten bedrijven, instellingen of privé personen zelf wel ‘even’ een ringleiding aan te leggen. Het zelf aanleggen lijkt eenvoudig maar levert soms de nodige valkuilen op. Allereerst is het nodig om van te voren na te gaan of de ruimte voldoende storingsvrij is om een ringleiding aan te kunnen leggen (de storing mag in geen enkel geval de -22 dB overschrijden). Daarnaast moet na aanleg nagegaan worden of de veldsterkte van de ringleiding (nominaal en maximum) aan de vereiste IEC norm voldoet en niet vervormd. Zeker wanneer er meerdere slechthorenden van een hetzelfde systeem gebruik maken zoals in zalen het geval is, is het voldoen aan de norm van belang. Via een speciaal softwareprogramma kunnen wij voor u berekenen welke draaddiameter, welke type ringleidingsversterker en hoe de lus het best neergelegd kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de gebruikte materialen in de directe omgeving.

Een regelmatig gemaakte fout is het gebruik maken bij de uitgang van een zogeheten PA versterker. Zonder omvormer zal deze snel doorbranden en met een omvormer kan het geluid alsnog vervormd raken, het magnetische veld te laag is of kunnen bepaalde tonen te zwak worden overgebracht. Een ringleidingversterker, die in tegenstelling tot een PA versterker niet spanningssturend maar stroomsturend is, beschikt naast een toonregeling ook over een begrenzer waardoor geluiden voor slechthorenden niet onverwacht hard en te hard kunnen klinken. Als geluiden vervormd klinken of wanneer de hoortoestellen het signaal moeten begrenzen, zal dit niet ten goede komen aan de spraakverstaanbaarheid en ook niet aan de muziekbeleving.

Bij het aanleggen van een ringleiding dient er verder rekening gehouden te worden met reeds aanwezige metalen leidingen, betonijzer, buizen en het metaal in systeemplafonds. Ook is het van belang rekening te houden met de afstand tot de zitplaatsen en luistert de hoogte nauw. Ook moet opgelet worden dat bepaalde kabels niet naast elkaar worden gelegd.

De ringleidingversterker wordt over het algemeen aangesloten op een uitgang van de zaal- of mengversterker met een stabiel uitgangssignaal dat onafhankelijk is van het volumeniveau van de luidsprekers. Als u zelf een ringleiding wilt aanleggen kunnen wij u professioneel advies geven. Audioropa levert verschillende soorten ringleidingversterkers en -apparatuur. Natuurlijk kunnen wij het ringleidingsysteem ook bij u aanleggen.

Wanneer het aanleggen niet mogelijk is levert Audioropa ook andere oplossingen zoals infraroodsystemen en ook communicatiesystemen met de nieuwste 2.4 GHz techniek.

Keuze ringleidingversterker

Bij de keuze van de ringleidingversterker wordt rekening gehouden met het benodigde vermogen. Een goede ringleidingversterker beschikt verder over een AGC (Automatic Gain Control) die de sterkte regelt, een actieve hoge toonregeling om te compenseren voor zogeheten ‘metal loss’, wat zich kan voordoen bij het aanleggen van de lus onder beton en de versterker moet een beveiliging hebben tegen overbelasting. Natuurlijk beschikt een goede ringleidingversterker ook over de nodige ingangen óf om microfoons aan te sluiten óf om aangesloten te worden op de zaal- of mengversterker. Wanneer er meerdere ringleidingen in dezelfde zaal worden aangelegd is het nodig een ringleidingversterker met zogeheten Low Overspill techniek te kiezen.
De installateur zorgt ten allen tijde voor een goede afstelling van de diverse regelaars en voert metingen uit om de veldsterkte te controleren.

Ringleiding aanleggen: plaats van de lus en veldsterkte

Natuurlijk is het het beste om reeds bij de bouw rekening te houden met de aanleg van een ringleiding zodat deze niet achteraf aangelegd hoeft te worden. In de meeste gevallen is het plaatsen in bestaande bouw goed mogelijk. De lus wordt over het algemeen óf tegen de plint van de ruimte op vloerniveau gelegd, óf in de deklaag van het vloervlak dicht aan de oppervlakte óf tegen de wanden aan. De ringleiding dient zo aangelegd en afgesteld te worden dat de gewenste veldsterkte voor zittende personen op 1.20 m wordt bereikt en voor staande personen op 1.70 m.
De aanleg van een professionele ringleiding en het uittesten ervan kan het beste door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd worden. Audioropa helpt u hier graag bij.

contact

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?
vraag nu een gratis adviesgesprek aan!


Software voor het inmeten van ringleidingen

  • Vooraf de garantie dat het voldoet aan alle normen.
  • Achteraf rapportage functie over de werking.

Loop Designer

mac-screen

onze projecten

toegankelijkheid Landal - Audioropa toegankelijkheid

Landal Greenparks – Bungalow voor slechthorende

De bungalow voor slechthorenden is dé vakantiewoning voor gasten met een gehoorbeperking en vindt u op Landal Rabbit Hill.

toegankelijkheid Pleinbioscoop - Audioropa toegankelijkheid

Pleinbioscoop

PLEINBIOSCOOP is het grootste openlucht bioscoop evenement van Europa en wordt jaarlijks gehouden op het Museumpark te Rotterdam.