Beschermende producten voor de hoorzorg

Alleen samen krijgen we corona onder controle! Hoorexpert werkt hard aan een betrouwbare lijn beschermingsproducten. Hierbij hebben we directe ondersteuning van het Ministerie van VWS en de Nederlandse ambassade in Beijing. Gecertificeerde mondkapjes Momenteel zijn er veel aanbieders van beschermende producten. Zoals ook op het nieuws al gebleken is, zijn…

Ministerie van VWS erkent Hoorexpert/Hearingcare als distributeur/importeur van beschermingsmiddelen binnen de vitale audiologie branche!

Beste zorgverleners binnen de hoorbranche, Hoorzorg valt onder de vitale beroepen! Door het intreden van het coronavirus komt iedereen voor de uitdaging te staan om een nieuwe invulling te geven aan de 1,5 meter economie en de hygiënemaatregelen die genomen moeten worden indien er hoorzorg verleend wordt binnen de 1,5…

Telefoons slechthorenden blijvend in prijs verlaagd

Vanaf 1 maart zijn onze telefoons voor slechthorenden blijvend in prijs verlaagd. Bekijk hieronder de verschillende mogelijkheden! FlashTEL Comfort 3 – Versterking van +30dB – Ringleidingstand – Telefoonboek voor 50 nummers – Mogelijkheid voor waarschuwing met extra lichtsignaal Van €139,95 voor €99.95 FlashTEL Comfort 3/BT (met Bluetooth) – Versterking van…

Vergoedingstabellen 2020!

Beste audicien, Voor het jaar 2020 hebben wij met álle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten voor het leveren van hulpmiddelen. Omdat de voorwaarden voor vergoeding per hulpmiddel verschillen per zorgverzekeraar, hebben wij deze voorwaarden weer ‘vertaald’ naar onze bekende vergoedingstabellen. Vergeleken met het voorgaande jaar zijn er grote veranderingen: zo mag een…