Hoorexpert ontzorgt!

Hoorexpert ontzorgt! Hoorexpert BV is vooral bekend als leverancier van hoorhulpmiddelen voor mensen met een auditieve beperking en als gecontracteerd zorgverzekeraars leverancier van wek- en waarschuwing, TV en soloapparatuur. Iets minder bekend is dat Hoorexpert zich ook bezig houd met toegankelijkheid van openbare gebouwen en werkplekaanpassingen voor doven en slechthorenden….

Werkplekaanpassing Praxis

Hoorexpert is de specialist op het gebied van werkplek aanpassingen. Geen werkplek is hetzelfde en juist dat gegeven maakt het aanpassen van de werkplek zo’n leuke uitdaging. Neem nu de werkplek van Ruud, allround medewerker van de Praxis. Ruud is ernstig slechthorend en werkt op verschillende plekken binnen de Praxis….

Something to GAIN

Met ingang van 1 januari 2020 is Hoorexpert lid geworden van de branchevereniging GAIN. De GAIN is een vereniging van alle kwaliteit leveranciers uit de audiologische industrie. Door samenwerking van de GAIN-leden wordt kennis, innovatie, marktontwikkeling, belangenbehartiging, voorlichting en kwaliteit centraal gebundeld voor een optimale hoorzorg! “GAIN vindt dat goede…

Beschermende producten voor de hoorzorg

Alleen samen krijgen we corona onder controle! Hoorexpert werkt hard aan een betrouwbare lijn beschermingsproducten. Hierbij hebben we directe ondersteuning van het Ministerie van VWS en de Nederlandse ambassade in Beijing. Gecertificeerde mondkapjes Momenteel zijn er veel aanbieders van beschermende producten. Zoals ook op het nieuws al gebleken is, zijn…

Ministerie van VWS erkent Hoorexpert/Hearingcare als distributeur/importeur van beschermingsmiddelen binnen de vitale audiologie branche!

Beste zorgverleners binnen de hoorbranche, Hoorzorg valt onder de vitale beroepen! Door het intreden van het coronavirus komt iedereen voor de uitdaging te staan om een nieuwe invulling te geven aan de 1,5 meter economie en de hygiënemaatregelen die genomen moeten worden indien er hoorzorg verleend wordt binnen de 1,5…